SNIT to kluczowa technologia dla neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków

SNIT to kluczowa technologia dla neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków

Niekonwencjonalna metoda oczyszczania ścieków komunalnych prowadzi do pozytywnych skutków dla środowiska.

Celem czteroetapowego projektu jest wykonanie następnego kroku na drodze do samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków.

"Nauki powinno się używać do życia w zgodzie ze światem przyrody, a nie do jego podboju ."

—Barry Commoner

SNIT oznacza czystsze oczyszczanie ścieków

Biorąc pod uwagę globalne wyzwania ochrony środowiska, projekt obejmuje interdyscyplinarne zagadnienia. Krótsza ścieżka przemian azotu w ściekach oznacza dłuższe życie naszej planety.
O 2

Zmniejszone zapotrzebowanie na tlen

Do 30% mniejsze zużycie energii w procesie nitryfikacji

O 2

Zwiększona produkcja biogazu

Mniejsze zapotrzebowanie na związki organiczne w procesie denitryfikacji prowadzi do zwiększonej produkcji metanu

Czystsze środowisko

Znacząco mniejsze stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

Aktualności

recent info

Ostatnie publikacje

Zmieniamy świat na lepsze!

Skrócona nitryfikacja w ciągu głównym - nowe spojrzenie na oczyszczanie ścieków

Abstrakt

Popularnymi tematami na całym świecie, w związku z trudną sytuacją ekologiczną, a także narastającymi obawami związanymi z globalnym ociepleniem są woda i energia. Jednym z miejsc, w których oba te surowce występują nierozerwalnie, jest oczyszczalnia ścieków. Podnoszenie jakości ścieków oczyszczonych zwykle odbywa się poprzez zwiększone zużycie energii – np. na podnoszenie stężenia tlenu w reaktorze czy nakłady inwestycyjne – np. na instalację do dawkowania zewnętrznego źródła węgla organicznego. Jednocześnie rutyną na większych obiektach jest produkcja energii ze spalania metanu powstającego w procesie fermentacji osadów. Projekt SNIT, dotyka obu kwestii i zakłada zarówno podniesienie jakości ścieków oczyszczonych, jak i zwiększenie produkcji gazu fermentacyjnego przy umiarkowanych nakładach inwestycyjnych. Kluczem do tego jest wykorzystanie kwasu azotowego (III) w celu wywołania częściowej nitryfikacji w ciągu głównym, jak również do dezintegracji osadu w celu zwiększenia ładunku związków organicznych, które są substratem dla fermentacji. Dzięki usuwaniu azotu drogi skróconą, zużycie tlenu i związków organicznych w bloku biologicznym zostanie znacznie ograniczone, a skrócona denitryfikacja pozwoli na głębsze usunięcie azotu.

Źródło: Forum Eksploatatora 2020. nr 5, s. 60-62, ISSN 1640-8624

osób
konsorcjów
+
rozprawy doktorskie
aktualna liczba publikacji

Konsorcja

Kamil Janiak

Ph.D, Principal Investigator

Stanisław Miodoński

Ph.D, WP 2 leader

Mateusz Muszyński-Huhajło

Ph.D, WP 1 leader

Agata Siedlecka

Ph. D

Bartosz Zięba

Ph.D, student

Krzysztof Ratkiewicz

Ph.D, student

Dorota Szypulska

Ph.D, student

Aleksandra Rogowska

Ph.D, student

Anna Wizimirska

MSc., technical staff

Łukasz Kokurewicz

MSc., technical staff

Magdalena Łagocka

MSc., technical staff

Dominika Kołbuc

MSc., technical staff

Leszek Dudkowski

MSc., technical staff

Grzegorz Cema

Ph.D, assistant profesor, Team Leader, WP 3 leader

Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

Ph.D, professor

Joanna Surmacz-Górska

Ph.D, professor

Edyta Łaskawiec

Ph.D, assistant professor

Magda Ćwiertniewicz-Wojciechowska

PhD student

Filip Gamon

PhD Student

Grzegorz Cema

Ph.D, assistant profesor, Team Leader, WP 3 leader

Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

Ph.D, professor

Joanna Surmacz-Górska

Ph.D, professor

Edyta Łaskawiec

Ph.D, assistant professor

Magda Ćwiertniewicz-Wojciechowska

PhD student

Filip Gamon

PhD student

Przemysław Chrobot

Team Leader

Jacek Przyszlak

Deputy Team Leader

Natalia Gemza

Ph.D, student, research staff

Małgorzata Żółtowska

MSc., technical staff

Piotr Gliński

MSc., technical staff

Przemysław Chrobot

Team Leader

Jacek Przyszlak

Deputy Team Leader

Natalia Gemza

Ph.D, student, research staff

Małgorzata Żółtowska

MSc., technical staff

Piotr Gliński

MSc., technical staff

Renata Tomczak-Wandzel

Ph.D, Team Leader, WP 4 leader

Lelum Duminda Manamperuma

Ph.D

Maria M. Estevez

Ph.D

Beata Szatkowska

Ph.D

Jakub Ciesiółka

Team Leader

Magdalena Budych-Górzna

MSc., research staff

Iwona Łajs

MSc., research staff

Jakub Ciesiółka

Team Leader

Magdalena Budych-Górzna

MSc., research staff

Iwona Łajs

MSc., research staff

Renata Tomczak-Wandzel

Ph.D, Team Leader, WP 4 leader

Lelum Duminda Manamperuma

Ph.D

Maria M. Estevez

Ph.D

Beata Szatkowska

Ph.D

Renata Tomczak-Wandzel

Ph.D, Team Leader, WP 4 leader

Lelum Duminda Manamperuma

Ph.D

Maria M. Estevez

Ph.D

Beata Szatkowska

Ph.D

Projekt: „SNIT” realizowany jest w ramach Programu „Badania Stosowane” w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych 2014 – 2021.

Całkowity koszt projektu wynosi 7 526 700 zł, w tym wartość wypłaconego dofinansowania 6 553 600 zł z podziałem na:

85% kwoty dofinansowania z Funduszy Norweskich, czyli 5 570 561 zł

15% kwoty dofinansowania ze środków budżetu państwa, czyli 983 040 zł

Formularz kontaktowy